O nas

Cele działania Fundacji

1. Propagowanie i prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, oświatowej, szkoleniowej, opiekuńczej i charytatywnej.

2. Organizowanie wypoczynku, rajdów oraz innych form turystycznych i sportowo – rekreacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

3. Kultywowanie polskich tradycji narodowych.

4. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

W roku 1999 obchodziliśmy uroczystości wejścia w III Millenium.
Z tej to okazji w Domu Kultury „Borki” oraz Publicznym Gimnazjum Nr 1
w Radomiu narodził się pomysł organizacji imprezy pod nazwą Milenijne Spotkania z Kolędami i Pastorałkami. Współorganizatorem spotkań była parafia
p.w. Św. Teresy na Borkach. Ze względu na sprawy organizacyjne spotkania odbyły
się dopiero w styczniu 2000r. w Katolickim Centrum Młodzieży „ARKA”.
Do udziału zgłosiło się wówczas blisko 30 wykonawców indywidualnych (solistów) jak i zbiorowych (zespoły, chóry itp.). Honorowy patronat nad spotkaniami objął ówczesny Ordynariusz Diecezji Radomskiej Ks. Bp. Jan Chrapek.

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie społeczne oraz promocję
radomskiego środowiska lokalnego jak również tragiczną śmierć
J.E. ks. Bp. Jana Chrapka od 2001r. spotkania otrzymały nazwę
Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami pod hasłem
„W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi”.
W roku 2001 nasza sztandarowe zadanie zostało zakwalifikowane jako eliminacje do Ogólnopolskiego, a następnie Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.
W grudniu 2005r. aktem notarialnym powołana została do „życia” fundacja pod nazwą
Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami pod hasłem „W hołdzie
Ks. Bp. Janowi Chrapkowi” – w skrócie RaSKiP, a Sąd Rejonowy w Warszawie
w dniu 04 lipca 2006r. wpisał ją do Krajowego Rejestru Sądowego.
W skład władz fundacji weszli w większości nauczyciele ówczesnego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radomiu, później Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 oraz innych placówek oświatowych z terenu dawnego województwa radomskiego.